Na początku czerwca 2020 roku Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badania sondażowe na temat postaw i oczekiwań odbiorców kultury w okresie łagodzenia ograniczeń spowodowanych epidemią.

Zadaniem instytucji kultury jest między innymi aktywne szukanie nowych odbiorców. Samo pojęcie kultura jest pojęciem wieloznacznym, różnie interpretowanym. Bywa utożsamiane wyłącznie z zachowaniem – kulturą osobistą. Stąd niektórym odbiorcom może być ciężko zorientować się w czym dokładnie biorą udział.

Pojęcie kultura nie wartościuje żadnej aktywności i właśnie dlatego mimo, że wykonywanie piosenek disco polo nie wymaga szczególnych umiejętności, to „koncert” disco polo jest dokładnie w tej samej grupie instytucjonalnych wydarzeń z zakresu kultury, co koncerty muzyki klasycznej. Nie ma tu znaczenia wysiłek, zaangażowanie, kompetencje, możliwości, zdolności wykonawców czy odbiorców.

Z badania wynika, że odbiorcy kultury najszybciej chcą wrócić: do kina – 32%, na koncert lub festiwal muzyki innej, niż klasyczna – 18%, do teatru – 13%, na płatne wydarzenie kulturalne w plenerze – 11%, do obiektu historycznego – 7%, do muzeum – 6%, do domu kultury – 5%, do opery lub filharmonii – 5%, na koncert muzyki klasycznej – 2%.

Dlaczego akurat w tym badaniu zostało wprowadzone rozróżnienie na muzykę klasyczną i inną, niż klasyczna i nie zastosowano ścisłego podziału na konkretne aktywności lub tylko miejsca aktywności?

Do kina nie musi oznaczać na film. W kinach odbywają się także transmisje na żywo najlepszych koncertów muzyki klasycznej czy baletu, a także transmisje wydarzeń sportowych. Koncerty i festiwale muzyki w każdym stylu realizowane są także w plenerze, a filharmonie i opery, jako sceny, coraz częściej wynajmuje się na wydarzenia strice rozrywkowe i komercyjne.

Więcej informacji na temat badania i jego wyników znajduje się w komunikacie Narodowego Centrum Kultury: Aktywność kulturalna po zniesieniu ograniczeń epidemicznych.