Strona główna Autorzy Posty przez Aleksandra Łuszcz

Aleksandra Łuszcz

Aleksandra Łuszcz
100 POSTY 0 KOMENTARZE
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
We współczesnej muzyce rozrywkowej – zdominowanej przez popularną formę piosenki, kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy… melodię. Rytmikę, harmonikę czy metrum dla melodii stworzonej przez tak rozumianego kompozytora tworzy ktoś inny – aranżer. Dlatego można odnieść silne wrażenie, że niekiedy...
Kształcenie artystyczne jest specyficzne. Ważne jest doskonalenie się nie tylko pod okiem mistrzów, ale także samodzielna praca - umiejętne ćwiczenie. Celem jest osiąganie jak najlepszych wyników w ramach możliwości konkretnej osoby, która podjęła wysiłek nauki w ramach szkolnictwa artystycznego....
W serwisach internetowych wykonania piosenek w dość krótkim czasie potrafią być wyświetlane miliony, a nawet miliardy razy. Między innymi dlatego powszechnie uznaje się, że obecnie w muzycznej kulturze dominuje muzyka rozrywkowa, popularna, lekka. To czy rzeczywiście muzyka rozrywkowa zdominowała muzyczną...
W szkołach muzycznych możemy nauczyć się, że muzyka zawiera się w dziele muzycznym, a dzieło muzyczne składa się z konkretnych, współistniejących ze sobą elementów: rytmu, metrum, tempa, melodii, harmonii, dynamiki, agogiki, artykulacji, frazowania, kolorystyki dźwiękowej, struktury formalnej. Część z przedstawionych...
Wydarzenia muzyczne na wolnym rynku podlegają takim samym prawom jak każda inna działalność – muszą przynieść zysk. Nie można pominąć tego faktu, rozważając swoje uczestnictwo „na żywo” lub poprzez media w tego typu imprezach. Organizatorzy będą serwować nam to, co...
Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się odpowiednio prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów...
Niektóre utwory muzyki klasycznej skomponowane w XX wieku zdają się kwestionować rolę dyrygenta. Nie tylko burzliwy proces poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego miał wpływ na postrzeganie jego roli. Po co orkiestrze jest dyrygent? Prowadzić orkiestrę to coś więcej, niż stać...
Załóżmy na moment, że przywykliśmy do patrzenia na muzykę przez pryzmat przyjętych hierarchii. Od muzyki klasycznej po cały szereg nowych, słownych ujęć współczesnej muzyki rozrywkowej, popkulturowej. Na disco polo kończąc… Jeśli muzyka, podobnie, jak wszystko, podlega nieustannym zmianom wraz ze...
Od czasu do czasu spotykam się z poglądem, że to, co zostaje nagrane, a później upowszechnione, traci na wartości. Dlatego niektórym coraz cenniejsze wydaje się uczestniczenie w tym, co jednorazowe i niepowtarzalne. Tak, między innymi, środowiska związane z organizacją...
10 stycznia 2017 rozdano Paszporty Polityki za dokonania w dziedzinie kultury za 2016 rok w kategoriach: Film, Teatr, Literatura, Sztuki wizualne, Muzyka poważna, Muzyka popularna, Kultura cyfrowa, Kreator kultury. Paszporty Polityki to nagrody przyznawane przez środowisko dziennikarskie, związane z...