Strona główna Autorzy Posty przez Aleksandra Łuszcz

Aleksandra Łuszcz

Aleksandra Łuszcz
93 POSTY 0 KOMENTARZE
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Badania przeprowadzone w 2012 roku przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca pokazuje, że ponad 80% Polaków w ogóle nie słucha muzyki klasycznej „na żywo”. Te same badania omnibusowe na temat częstości słuchania muzyki klasycznej,...
Polski system oświaty jest przedmiotem żywej dyskusji. Nie omija ona środowisk artystycznych, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym. W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Niektóre oferują także studia doktoranckie. Sytuacja absolwentów studiów...
Przekonanie, że słuchanie jakiejkolwiek muzyki, jakichkolwiek dźwięków układanych w muzykę rozwija słuch, wrażliwość, poczucie estetyki, itd. nie jest prawdziwe. Co nie oznacza, że należy być przeciwnym mass mediom czy popularnym usługom edukacyjnym. Należy być świadomym, że to, co mass...
We współczesnej muzyce rozrywkowej – zdominowanej przez popularną formę piosenki, kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy… melodię. Rytmikę, harmonikę czy metrum dla melodii stworzonej przez tak rozumianego kompozytora tworzy ktoś inny – aranżer. Dlatego można odnieść silne wrażenie, że niekiedy...
Kształcenie artystyczne jest specyficzne. Ważne jest doskonalenie się nie tylko pod okiem mistrzów, ale także samodzielna praca - umiejętne ćwiczenie. Celem jest osiąganie jak najlepszych wyników w ramach możliwości konkretnej osoby, która podjęła wysiłek nauki w ramach szkolnictwa artystycznego....
W serwisach internetowych wykonania piosenek w dość krótkim czasie potrafią być wyświetlane miliony, a nawet miliardy razy. Między innymi dlatego powszechnie uznaje się, że obecnie w muzycznej kulturze dominuje muzyka rozrywkowa, popularna, lekka. To czy rzeczywiście muzyka rozrywkowa zdominowała muzyczną...
W szkołach muzycznych możemy nauczyć się, że muzyka zawiera się w dziele muzycznym, a dzieło muzyczne składa się z konkretnych, współistniejących ze sobą elementów: rytmu, metrum, tempa, melodii, harmonii, dynamiki, agogiki, artykulacji, frazowania, kolorystyki dźwiękowej, struktury formalnej. Część z przedstawionych...
Wydarzenia muzyczne na wolnym rynku podlegają takim samym prawom jak każda inna działalność – muszą przynieść zysk. Nie można pominąć tego faktu, rozważając swoje uczestnictwo „na żywo” lub poprzez media w tego typu imprezach. Organizatorzy będą serwować nam to, co...
Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się odpowiednio prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów...
Niektóre utwory muzyki klasycznej skomponowane w XX wieku zdają się kwestionować rolę dyrygenta. Nie tylko burzliwy proces poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego miał wpływ na postrzeganie jego roli. Po co orkiestrze jest dyrygent? Prowadzić orkiestrę to coś więcej, niż stać...