Instytut Muzyki i Tańca podkreśla, że do swoich najważniejszych zadań zalicza wszechstronne wspieranie artystów muzyków i tancerzy.

Zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja związana z pandemią może być trudna, IMIT uruchomił bezpłatny pakiet wspieraMY.

W skład pakietu wchodzą:
40 minutowe konsultacje psychologiczne online, udzielane przez psychologów, którzy znają specyfikę zawodów artystycznych i posiadają odpowiednie kompetencje,
poradnictwo prawne online, głównie z zakresu Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego w zakresie umów cywilnoprawnych, zlecenia lub o dzieło,
baza wiedzy online z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego, dostępna na stronach IMIT oraz w kanałach społecznościowych IMIT.

Z pakietu korzystać mogą osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:
artyści muzycy – absolwenci szkół i uczelni muzycznych, wykonawcy, teoretycy, nauczyciele szkół muzycznych, kompozytorzy i dyrygenci,
artyści tancerze – absolwenci szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie tańca, wykonawcy, profesjonalni pedagodzy tańca, choreografowie, teoretycy tańca i choreolodzy.

Pakiet dostępny jest od 21 kwietnia 2020 roku. Wymaga zaakceptowania odpowiednich Regulaminów.

Osobą do kontaktu wyznaczoną do realizacji zadań związanych z pakietem jest Joanna Rowicka z Pracowni Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca: edukacja@imit.org.pl.

Więcej informacji: INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA