EDUKACJA

Technika kompozytorska jest sposobem uporządkowania materiału muzycznego – rytmu, melodii i pozostałych elementów dzieła muzycznego w określoną regułę. Technika kompozytorska – dodekafonia zakłada, że podstawą organizacji materiału muzycznego jest seria. Seria w dodekafonii to ustalone następstwo 12 dźwięków, z których żaden nie powtarza się przed użyciem pozostałych. Technika została zaproponowana...
Psychologia muzyki posiada już ponad stuletnią tradycję naukową. Pionierzy w tej dziedzinie – muzykolog i psycholog Carl Stumpf oraz psycholog i pedagog Carl Seashore byli również pionierami w zakresie badań eksperymentalnych nad uzdolnieniami w zakresie muzyki oraz twórcami psychometrii muzycznej. W Polsce w dziedzinie psychologii muzyki bardzo ważne miejsce...
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w liceach oraz technikach od roku szkolnego 2020/2021 dyrektor będzie mógł wyznaczyć jeden przedmiot w ramach przedmiotów dodatkowych. W puli przedmiotów dodatkowych znalazła się muzyka, obok plastyki, filozofii, łaciny i...
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 rekrutacja do Szkół Muzycznych przebiega w wyjątkowych warunkach. Dlatego warto przypomnieć z jakimi stereotypami bywa, że mierzą się uczniowie i nauczyciele Szkół Muzycznych. Współczesna diagnostyka medyczna oraz badania naukowe związanie z wykorzystywaniem technik neuroobrazowania mózgu wskazują na korzystny wpływ muzyki (nie każdej) na rozwój...
W ostatnim czasie na popularności zyskuje nauka online, co skłania osoby zainteresowane nauką komponowania muzyki do poszukiwania wskazówek i kursów internetowych. Część kursów, dedykowanych nauce komponowania muzyki, proponuje naukę obsługi programów komputerowych służących do produkcji muzyki, nie właściwą naukę komponowania. W tych programach muzykę „składa się” z gotowych elementów lub...
Audiacja to termin stworzony w 1975 roku przez amerykańskiego pedagoga Edwina E. Gordona w celu zrozumienia procesu, który pozwala świadomie słyszeć, odczuwać i wyobrażać sobie muzykę lub jej elementy wtedy, kiedy nie jest już fizycznie obecna lub gdy nigdy jej nie słyszeliśmy. Umiejętność audiacji jest często spostrzegana jako podstawa uzdolnień...
Muzyczne kształcenie artystyczne w Polsce skupione jest wokół Szkół Muzycznych I i II stopnia, Ogólnokształcących Szkół Muzycznych oraz Akademii Muzycznych. Pozostałe propozycje kształcenia muzycznego są propozycjami pozaformalnymi. Także takimi, które z faktyczną edukacją artystyczną mają niewiele wspólnego. Dzieje się tak, dlatego, że szeroka dostępność muzyki nie jest bezpośrednio związana z...
Już jakiś czas temu Centrum Edukacji Artystycznej przedstawiło pilotażowy projekt platformy internetowej, która umożliwia naukę online przedmiotu harmonia na poziomie Szkół Muzycznych II stopnia. Teraz testy zostały poszerzone o kolejne zagadnienia. Zadania znajdują się o na stronie internetowej cea-art.pl/harmonia. Można rozwiązywać je anonimowo, online, wykorzystując urządzenia mobilne. Co prawda...
Istotnym zadaniem szkolnictwa artystycznego jest wprowadzenie do programów nauczania treści, które rozwiną wśród przyszłych absolwentów szkół i uczelni muzycznych umiejętności managerskie, ponieważ dzięki rozwojowi technologii coraz więcej osób będzie zajmowało się działalnością muzyczną. Zauważalnym problemem jest to, że polskie szkolnictwo artystyczne, kształcąc wirtuozów i zdobywców nagród, pomija realia współczesnego rynku...
Centrum Edukacji Artystycznej przedstawiło pilotażowy projekt platformy internetowej, która umożliwia naukę online przedmiotu harmonia na poziomie Szkół Muzycznych II stopnia. Na stronie internetowej cea-art.pl/harmonia znajdują się, opracowane przez nauczycieli harmonii, zadania testowe pogrupowane tematycznie. Testy można rozwiązywać anonimowo wykorzystując urządzenia mobilne. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W POLSCE Koordynatorem projektu jest Daniel Dramowicz - nauczyciel...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku