WIEDZA

W 1827 roku w Kaliszu najstarszy, udokumentowany producent instrumentów – Grzegorz Lindemann wyprodukował 20 sztuk fortepianów. Również w Kaliszu fortepiany produkował Fryderyk Hinz, u którego fachu uczył się Gustaw Arnold Fibiger. To właśnie Fibiger w 1873 roku założył własną firmę, która początkowo była firmą naprawczą zajmującą się instrumentami. Pierwszy fortepian...
W III Konwencji Muzyki Polskiej, która odbyła się w dniach 15-17 maja 2017 w Warszawie udział wzięło niemal 300 uczestników. Celem było przygotowanie i prezentacja analiz o różnych dziedzinach muzyki i infrastrukturze polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmiany sytuacji. Jednym z paneli dyskusyjnych był panel zatytułowany: Muzyka...
Ósemka jest dwa razy krótsza od ćwierćnuty. Ćwierćnuta jest dwa razy krótsza od półnuty. W całej nucie mieszczą się dwie półnuty lub cztery ćwierćnuty lub osiem ósemek, ale także jedna ćwierćnuta, dwie ósemki i półnuta. Same wartości rytmiczne nie określają jednak bezpośrednio długości trwania dźwięku, a ich wzajemne relacje. Widząc...
Gra na instrumencie jest zazwyczaj złożoną i skomplikowaną czynnością. Nauka obejmuje teorię muzyki, głównie związaną z zapisem nutowym, ćwiczenia praktyczne, sposoby gry i inne zagadnienia – prawidłową postawę czy pracę nad muzycznym utworem. Możemy obserwować coraz większy dostęp do różnych produktów i do wiedzy, w tym do wiedzy z zakresu...
W 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3 tysięcy uczniów klas I-III przeprowadzono badanie Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI). Kwestionariusz Ankiety dla Nauczyciela dostarczył wielu cennych informacji na temat poziomu wykształcenia muzycznego nauczycieli...
„Dźwięk oderwany nie czyni muzyki, tak jak słowo nie czyni języka. Aby powstała muzyka potrzeba wielu dźwięków” – Fryderyk Chopin*. Żeby utrwalić dźwięki, z których powstaje muzyka stosujemy zapis nutowy. Mam na myśli utrwalenie kompozycji, nie utrwalenie wykonania utworu muzycznego. Graficznego ujęcia utworu muzycznego dokonuje się za pomocą pewnego rodzaju...
Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że przywrócenie w 2008 roku obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów obowiązujących w szkołach powszechnych było ważnym krokiem na drodze do poprawienia jakości edukacji kulturalnej młodych Polaków*. W formie czteroetapowych badań Marek Krajewski oraz Filip Szmidt przeanalizowali proces wdrażania podstaw...
Badania przeprowadzone w 2012 roku przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca pokazuje, że ponad 80% Polaków w ogóle nie słucha muzyki klasycznej „na żywo”. Te same badania omnibusowe na temat częstości słuchania muzyki klasycznej, przeprowadzone na grupie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski, które realizowane...
Polski system oświaty jest przedmiotem żywej dyskusji. Nie omija ona środowisk artystycznych, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym. W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Niektóre oferują także studia doktoranckie. Sytuacja absolwentów studiów artystycznych jest niepewna i nie do końca jasna. Katarzyna Jagodzińska...
We współczesnej muzyce rozrywkowej – zdominowanej przez popularną formę piosenki, kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy… melodię. Rytmikę, harmonikę czy metrum dla melodii stworzonej przez tak rozumianego kompozytora tworzy ktoś inny – aranżer. Dlatego można odnieść silne wrażenie, że niekiedy dla samego ostatecznego kształtu i brzmienia utworu osoba aranżera ma...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku