Już jakiś czas temu Centrum Edukacji Artystycznej przedstawiło pilotażowy projekt platformy internetowej, która umożliwia naukę online przedmiotu harmonia na poziomie Szkół Muzycznych II stopnia. Teraz testy zostały poszerzone o kolejne zagadnienia.

Zadania znajdują się o na stronie internetowej cea-art.pl/harmonia. Można rozwiązywać je anonimowo, online, wykorzystując urządzenia mobilne. Co prawda projekt został stworzony głównie z myślą o uczniach szkół artystycznych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z niego mogły osoby, które są samoukami.

TESTY Z PRZEDMIOTU HARMONIA DOSTĘPNE ONLINE

Warto też wspomnieć, że Centrum Edukacji Artystycznej udostępnia online niektóre, wydane przez siebie publikacje. Wśród nich znajdują się takie pozycje, jak: zbiór 12 miniatur na obój i fortepian, miniatury na kontrabas i fortepian, miniatury na dziecięcy kwartet smyczkowy oraz opracowania na instrumenty perkusyjne.

Te, wyżej wymienione, i inne publikacje udostępnione zostały na stronie cea-art.pl/publikacje-wydane-w-cea. Można je pobrać w formie PDF, a czerpać z nich mogą nie tylko uczniowie i nauczyciele szkół artystycznych, ale także osoby zajmujące się muzyką amatorsko bądź poza formalnym szkolnictwem artystycznym.