27 listopada 2017 roku w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, w Szczecinie, w Filharmonii im. M. Karłowicza poruszano zagadnienia związane z obszarem Organizacje niezależne i domy kultury – zadania i rozwiązania dedykowane, w tym wątek miejsca dla amatora w systemie, prawie, instytucjach oraz finansowaniu.

Zastanawiano się dlaczego zapomina się o ruchu amatorskim i dlaczego przestało się o nim pisać, co konsekwentnie doprowadza do jego zaniku. Podkreślono istotę ruchów amatorskich, dzięki którym istnieje spontaniczna, nieopłacalna, bo wynikająca tylko z osobistej potrzeby twórczość, a także najbardziej skuteczna metoda edukacji kulturalnej – przez sztukę*. Upomniano się także o odbudowanie wspólnot ochotników i miłośników kultury i sztuki.

Zostały zauważone skutki praw narzuconych przez rynek oraz brak ogólnego zrozumienia sensu amatorskiego uprawiania sztuki, który chroni przed rutyną i komercją, a także podnosi jakość społecznego życia poprzez budowanie przestrzeni do wspólnego, bezinteresownego działania. Materiały z konferencji dostępne są na stronie www: http://konferencjakultury.pl/conferences/show/2 (2017.12.19).

*Lech Śliwonik, Miejsce dla amatora? – w systemie, prawie, instytucjach, finansowaniu… – http://konferencjakultury.pl/conferences/show/2 (2017-12-19).