Pierwsza edycja Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych zaplanowana jest na wrzesień 2018 roku i odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Uczestnikami Konkursu mają być pianiści wszystkich narodowości w wieku od 18 do 35 lat. Spośród nadesłanych zgłoszeń JURY wyłoni około 30 instrumentalistów, którzy zostaną zaproszeni do trzyetapowego Konkursu. Pierwszy i drugi etap stanowić mają recitale solowe, których program obejmuje nie tylko utwory Fryderyka Chopina, ale także Preludium i Fugę z Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha i polonezy polskich kompozytorów tworzących w pierwszej połowie XIX wieku. Trzeci etap to wykonanie wybranych utworów Fryderyka Chopina z towarzyszeniem orkiestry.

Do dyspozycji pianistów zaproszonych do Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych będą fortepiany kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – Erard z 1838, 1849 i 1855 roku, Pleyel z 1848 i 1854 roku oraz Broadwood z 1843 roku a także kopie instrumentów historycznych*.

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych odbędzie się w 2018 roku po raz pierwszy i nie należy go mylić z Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, nazywany często Konkursem Chopinowskim, odbywa się co 5 lat w Warszawie. W 2015 roku mogliśmy wysłuchać Uczestników jego XVII edycji. Przewodniczącą Jury w 2015 roku była pianistka Katarzyna Popowa-Zydroń, a zwycięzcą koreański pianista Cho Seong-jin. Założycielem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina jest pianista Jerzy Żurawlew. Konkurs odbył się po raz pierwszy w 1927 roku.

*Źródło: NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA (2017-09-11)