Rola orkiestratora dla wielu miłośników muzyki filmowej pozostaje niejednoznaczna. A jednoznaczna nie jest, ponieważ wymiar twórczego wkładu orkiestratora jest zazwyczaj niewiadomą.

W  mediach od czasu do czasu pojawiają się sensacyjne doniesienia dotyczące tego, że tak naprawdę to orkiestrator skomponował muzykę do filmu, a kompozytor ograniczał się jedynie do przekazywania wskazówek. W praktyce jest to niemożliwe do zweryfikowania, ponieważ współpraca między kompozytorem, a orkiestratorem dotyczy wyłącznie tych dwóch konkretnych osób, które się na nią decydują. Nie ma procedur właściwych dla takich współprac, a sytuację dodatkowo może skomplikować zjawisko ghostwritingu.

KOMPONOWANIE – INTENCJONALNE LOKOWANIE DŹWIĘKU

Czym więc zajmuje się orkiestrator? Dobiera i używa w określony sposób instrumenty orkiestry tak, aby zrealizować utwór muzyczny. Świadomie łączy brzmienia instrumentów, decydując o wyszczególnieniu konkretnych elementów muzyki. Czy w praktyce może to oznaczać po prostu przepisanie gotowego utworu na inny skład? Może. Ale orkiestrator może także pełnić podobną rolę, jak aranżer w muzyce rozrywkowej. Wkład pracy orkiestratora jest taki, jaki zostanie ustalony z kompozytorem. Zdarza się, że orkiestrator sugeruje zmiany, a kompozytor wykorzystuje je w swojej pracy.

Czy każdy kompozytor współpracuje z orkiestratorem? Nie każdy, ale też nie zawsze współpraca z orkiestratorem oznacza brak umiejętności kompozytora. Kompozytorzy decydują się na współprace z orkiestratorami na przykład wtedy, kiedy termin na prace nad muzyką jest krótki i jest potrzebne wsparcie podczas sporządzania partytury dla orkiestry. Są także kompozytorzy, którzy nie potrafią instrumentować, i wtedy wkład orkiestratora jest znacznie większy, niż w przypadku, kiedy pełni on bardziej rolę asystenta – osoby, która wychwytuje ewentualne błędy w partyturze lub w pewnym sensie „przepisuje” szkic gotowego utworu do wykonania przez orkiestrę.

RAPORT: POLITYKA RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI W SZTUCE, KULTURZE I MEDIACH

Dlatego warto uświadamiać sobie, że komponowanie to intencjonalne konstruowanie muzycznego utworu, z uwzględnieniem współdziałania wszystkich jego elementów. W przypadku komponowania muzyki na orkiestrę – także instrumentacji. A słowo kompozytor określa przede wszystkim osobę o, nie tak częstej, jakby się wydawało z punktu widzenia muzyki popularnej, umiejętności komponowania pełnych struktur muzycznych.