Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest od 1975 roku w dniu 1 października. Dzień ustanowił Yehudi Menuhin, amerykański skrzypek i dyrygent, ówczesny Prezydent International Music Council działającej przy UNESCO*.

Z okazji Dnia specjalne przesłanie, na prośbę Instytutu Muzyki i Tańca** przygotował Zygmunt Konieczny – kompozytor muzyki teatralnej i filmowej:

Różne dźwięki i rytmy otaczają nas od początku naszego życia. Pamiętam, że ja zawsze reagowałem na nie bardzo emocjonalnie. Musiało jednak minąć trochę czasu, zanim odkryłem, że jest to muzyka.

Minęły kolejne lata. Zacząłem odróżniać muzykę lepszą od gorszej i zrozumiałem, że muzyka jest sztuką bardzo pojemną estetycznie. Właśnie wówczas wybrałem ten jej rodzaj, który mi najbardziej odpowiadał – muzykę o rozbudowanej treści. Zorientowałem się, że może ona służyć do interpretacji środków pozamuzycznych, jak np. słowo czy obraz. Żeby jednak ta interpretacja miała walory artystyczne, dźwięki muszą posiadać odpowiednią proporcję i właściwą dramaturgię. Słuchając różnych przekazów medialnych, odnoszę wrażenie, że zbyt częste i nieodpowiednie używanie muzyki przeszkadza w odbiorze i wypacza działania artystyczne. Zadaję sobie wówczas drastyczne pytanie: czy muzyki nie jest za dużo?

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest na całym świecie, nie tylko poprzez organizowanie i uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach artystycznych, ale także poprzez refleksję nad prawami każdego człowieka, dziecka i dorosłego, do rzetelnej, zgodnej z nauką, opartej na dorobku całej ludzkości edukacji muzycznej.

Źródło: http://www.imc-cim.org/about-imc-separator/five-music-rights.html (2017.10.01)

* International Music Council: www.imc-cim.org
**Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Muzyki: http://imit.org.pl/news/2333/57/Przeslanie-na-Miedzynarodowy-Dzien-Muzyki.html (2017.10.01)