Dzięki technologii, diagnostyce medycznej oraz badaniom naukowym wykorzystującym techniki neuroobrazowania mózgu coraz bardziej dostępne iudowodnione” stają się informacje o korzystnym wpływie muzyki na rozwój i funkcjonowanie człowieka.

Dlaczego zatem, skoro w coraz bardziej powszechnym przekonaniu edukacja muzyczna przynosi znaczne korzyści rozwojowe, nauka muzyki klasycznej nie jest popularna wśród większości dzieci i młodzieży? Anna Antonina Nogaj w publikacji Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego* zwraca uwagę na kilka krążących w społeczeństwie mitów na temat artystycznej edukacji muzycznej.

Szkoła muzyczna odbiera dzieciństwo (zadania realizowane przez dziecko w szkole muzycznej traktowane są jako bardzo obciążające i trudne) – współczesna pedagogika uwzględnia psychofizyczne możliwości dzieci, dbając o ich dobrostan.

Szanse na powodzenie w edukacji muzycznej mają tylko dzieci muzyków – nie ma naukowych dowodów na to, że wybitnymi muzykami zostają wyłącznie dzieci profesjonalistów.

Jeśli dziecko rozpocznie naukę na wybranym instrumencie, nie można już będzie tego instrumentu zmienić – można zmienić instrument w trakcie nauki w szkole muzycznej.

Szkoła muzyczna dostarcza wielu stresujących sytuacji – w szkołach muzycznych dzieci uczone są strategii efektywnego radzenia sobie zarówno ze stresem, jak i z emocjami.

W szkole muzycznej jest mniejszy nacisk na naukę przedmiotów ogólnokształcących, co ogranicza możliwość wyboru innego, niemuzycznego zawodu – szkoły muzyczne z profilem ogólnokształcącym objęte są dokładnie tymi samymi egzaminami zewnętrznymi przeprowadzanymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, co szkoły ogólnokształcące.

Nauka w szkole muzycznej pociąga za sobą niezliczoną liczbę obowiązków – obowiązki w szkole muzycznej są określone, a zajęcia tam prowadzone stymulują rozwój psychofizyczny, także umiejętność samoorganizacji.

Ćwiczenie na instrumencie kojarzy się uczniom tylko z ciężką pracą – w szkołach muzycznych wykorzystywane są metody, które poszerzają konkretne kompetencje techniczno-wykonawcze, a uczniowie rozumieją istotę ćwiczenia i czerpią ze swoich umiejętności satysfakcję.

Informacje o typach szkół muzycznych można znaleźć na stronie www Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/szkoly-artystyczne/system-ksztalcenia-artystycznego-stopnia-podstawowego-i-sredniego/ksztalcenie-muzyczne.php

*Anna Antonina Nogaj – Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego, Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, Zeszyt nr 4, Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, str. 22-25, https://cea-art.pl/pub/CEA-z-4-maly.pdf (02.01.2018)