W roku 2012 powstało Zrzeszenie Filharmonii Polskich. W ramach działalności Zrzeszenia stworzony został projekt Modele orkiestr polskich, a zadaniem było i jest zbieranie oraz opracowywanie danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i finansowania polskich orkiestr.

Pozyskano dane w obszarach aktywności artystycznej, majątku, zasad finansowania, zatrudnienia, wynagradzania za lata 2011-2015. Dane obejmują 24 Instytucje (z wyłączeniem orkiestr operowych), a informacje zestawione są w tabelach porównawczych. Można zapoznać się z nimi na stronie internetowej http://www.modeor.pl/zestawienia/ (2017.11.02). W 2017 roku liczba badanych Instytucji wzrośnie do 32, a dane zostaną uaktualnione.

Z prezentowanych zestawień można dowiedzieć się jak wygląda zatrudnienie, czas pracy muzyków, jakie są średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych i nieartystycznych, ile odbywa się koncertów w poszczególnych Instytucjach.

Przedstawione w ramach projektu Modele orkiestr polskich statystyki mają być punktem wyjścia do analizy sytuacji oraz punktem wyjścia do podjęcia działań legislacyjnych dotyczących prowadzenia działalności artystycznej, które wyodrębnią Instytucje zajmujące się sztukami wykonawczymi*.

Projekt Modele orkiestr polskich został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*http://www.konwencjamuzyki.pl/uploads/files/4000_Podsumowanie-Modele-orkiestr-polskich-pdf.pdf, str. 2 (2017-11-02)