Muzyczne szkolnictwo artystyczne jest wydzielonym obszarem edukacji, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwenci szkół artystycznych – Szkół Muzycznych II st. oraz Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. uzyskują dyplom w zawodzie Muzyk.

Egzamin dyplomowy nadal będzie realizowany w dwóch częściach – praktycznej i teoretycznej. Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego dotyczą części teoretycznej. Cześć teoretyczna będzie przeprowadzona w formie ustnej i w zakresie jednego przedmiotu – historii muzyki*.

Źródło: SZKOŁA ARTYSTYCZNA. KWARTALNIK CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, Zeszyt 3/2018, s. 47

*Elwira Śliwkiewicz-Cisak, Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w szkołach artystycznych w zawodzie Muzyk, „Szkoła Artystyczna” Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej, Zeszyt 3/2018, s. 41-47 (2018-09-30)