Punktem wyjścia do dyskusji na temat Przygotowanie do zawodu muzyka w szkoła muzycznych średniego i wyższego stopnia były Badania Środowiska Muzycznego przeprowadzone przez Polską Radę Muzyczną* w latach 2015-2016, które współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

Według zaprezentowanych danych w Polsce w zawodach muzycznych pracuje 36 640 osób, w tym:
muzycy rozrywkowi – 9 200 (25,11% ogółu osób pracujących w zawodach muzycznych), nauczyciele muzyki w oświacie – 7 750 (21,15%),
nauczyciele w szkołach muzycznych – 6 000 (16,38%),
organiści kościelni – 5 000 (13,65%),
muzycy orkiestrowi / instrumentaliści – 3 150 (8,60%),
DJ’e – 1 700 (4,64%),
nauczyciele akademiccy – 1 280 (3,48%),
chórzyści / śpiewacy – 1260 (3,44%),
animatorzy – 450 (1,23%),
muzycy tradycyjni – 350 (0,96%),
reżyserzy i realizatorzy dźwięku – 300 (0,82%),
kompozytorzy – 200 (0,55%).

Zgodnie z badaniami średnie miesięczne zarobki netto na rynku muzycznym kształtowały się na poziomie od 1000,00 zł (organiści) po 4500,00 (soliści klasyczni). Jednak przeciętnie było to 2231,18 zł, przy czym badani wykonywali średnio 2,42 zawody muzyczne (KATALOG ZAWODÓW MUZYCZNYCH) z powodu trudnej sytuacji finansowej. Wykazano, że formalne wykształcenie muzyczne nie wpływa na wysokość zarobków, z wyjątkiem najwyższego poziomu edukacji, czyli posiadania tytułu naukowego.

Zwrócono uwagę na niedopasowanie systemu edukacji do realiów rynkowych. Dysproporcję (nadprodukcję) pomiędzy ilościami uczniów w stosunku do realnego zapotrzebowania, a także na konieczność wysokich wymagań indywidualnych wobec uczniów. Wspominano o braku przygotowaniu muzyków z zakresu prawa, rozumienia przepisów podatkowych, a nawet podstawowej matematyki związanej z indywidualną ekonomią.

W toku dyskusji nie udało się ustalić wspólnych rekomendacji. Rekomendacje horyzontalne znajdują się na stronie 5 i 6 dokumentu: Przygotowanie do zawodu muzyka w szkołach muzycznych średniego i wyższego stopnia.

Dyskusja odbyła się w ramach III Konwencji Muzyki Polskiej w dniach 15-17 maja 2017 w Warszawie.

Moderator:
Wojciech Walczak, Jeunesses Musicales Poland

Paneliści:
Lidia Skrzyniarz, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Maxymilian Bylicki, Ministertwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prof. Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina.

*POLSKA RADA MUZYCZNA

Źródło danych i informacji wykorzystanych w treści artykułu: http://www.konwencjamuzyki.pl/uploads/files/4000_Podsumowanie-Przygotowanie-do-zawodu-muzyka-w-szkolach-muzycznych-sredniego-i-wyzszego-stopnia-pdf.pdf