Raport Stowarzyszenia Kreatywna Polska i partnera merytorycznego – Deloitte „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury” (Warszawa, 2017) stanowi kompendium wiedzy o piractwie internetowym na wybranych rynkach w Polsce od strony popytu, zasięgu i wyrządzanych szkód.

Analiza objęła najważniejsze dla gospodarki i najbardziej poszkodowane rynki kreatywne – rynek wideo, rynek transmisji online, rynek muzyki, rynek książki, rynek audiobooków, rynek prasy.

Z danych z 2016 roku, przedstawionych w raporcie, wynika, że co drugi Internauta w wieku 15-75 lat korzysta z nielegalnych źródeł treści w Internecie. 900 mln PLN to szacunkowa liczba wydatków poniesionych na serwisy pirackie przez użytkowników Internetu w Polsce w 2016 roku. Żeby zobrazować stratę, w Raporcie wskazano, że jest to kwota, która pozwoliłaby pokryć około 70% wartości deficytu sektora publicznego w roku 2015 czy wybudować około 730 km autostrad, a prognozowana całkowita wartość pirackiej konsumpcji treści z nielegalnych źródeł w Internecie w latach 2017 – 2024 wynosi 30,4 mld PLN.

Pełna treść Raportu: http://kreatywnapolska.pl/media/k2/attachments/Raport-piractwo.pdf (2018-09-10)