Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego powstał w wyniku debaty środowisk artystycznych i nie jest projektem rządowym mimo, że Ogólnopolska Konferencja Kultury zainicjowana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku.

Status artysty istnieje w niektórych państwach europejskich, na przykład we Francji czy w Czechach, a także w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Kryteria przyznawania statusu są różne – od artystycznych, przez rodzaj wykształcenia – studia artystyczne, po kryteria dochodowe.

W Polsce status artysty nie jest prawnie określony, a odpowiedź na pytanie kto może go posiadać jest kryterium uzyskania specjalnych, dedykowanych grupie zawodowych artystów rozwiązań. Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego nie wszedł w etap oficjalnych konsultacji społecznych i nie rozpoczął się jego formalny proces legislacyjny.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KULTURY: MUZYKA       

W Polsce incydentalnie, w porównaniu z innym krajami, monitoruje się i analizuje sytuację zawodową twórców i artystów. Poziom organizacji i profesjonalizacji polskiego rynku pracy artystów jest niski*. Oddzielnym tematem jest jakość powszechnej edukacji artystycznej, która niekiedy uniemożliwia odbiorcom rozpoznanie autentycznej wartości konkretnego produktu z zakresu sztuki muzycznej, plastycznej czy filmowej, z którym się stykają, i podjęcie świadomego wyboru wspierana takich czy innych organizacji, artystów czy wydarzeń.

Więcej informacji na temat sytuacji artystów na rynku pracy w Polsce oraz na temat statusu artysty można uzyskać z materiałów dostępnych na stronie: konferencjakultury.pl.

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego widoczny jest na stronie konferencjakultury.pl pod linkiem: http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/Projekt_ustawy_o_statusie_artysty_zawodowego_11.09_.2019_.pdf

Osoby zajmujące się kulturą i sztuką niekiedy mogą korzystać z programów dotacyjnych i stypendiów prowadzonych przez:
Narodowe Centrum Kulturyhttps://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Programy na 2020 rok) – https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
Instytut Muzyki i Tańca (Programy Ministra) – http://imit.org.pl/programy/programy-ministra

Programy i stypendia prowadzone przez NCK, MKIDN oraz IMIT nie rozwiązują problemu statusu artysty zawodowego.

*Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa. (2019-10-27)