29 listopada 2017 w Bydgoszczy, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury poruszono tematykę: Artysta profesjonalny na rynku pracy – definicje, narzędzia, uprawnienia.

Debata specjalistów została oparta o problematykę statusu artysty profesjonalnego. Dyskutowano o różnych kryteriach kwalifikacyjnych – artystycznych, wynikających z rodzaju wykształcenia czy dochodowych. Poruszano również temat procedury nadawania statusu artysty.

Istotnym wątkiem rozmów były uprawnienia artysty profesjonalnego. Wskazywano na problemy pracowników zatrudnionych w instytucjach artystycznych, które wynikają między innymi z braku uwzględnienia rytmu przygotowań, prób i wystąpień publicznych w kodeksie pracy, jak również na brak alternatywnych rozwiązań dedykowanych licznym profesjom artystycznym (również artystom niezależnym), który powoduje w części przypadków porzucenie doskonalonego przez lata zawodu w celu zdobycia ubezpieczeń społecznych na rzecz jakiejkolwiek pracy etatowej, ponieważ w wielu zawodach artystycznych stosunek pracy jest rzadkością.

Zakłada się, że w efekcie prac powstaną szczegółowe propozycje, które, jeśli zostaną wprowadzone, zracjonalizują rynek. Materiał video ze spotkania został udostępniony na stronie www konferencjakultury.pl.

Źródło: http://konferencjakultury.pl/conferences/show/3 (2017.12.06)