O Programie zwiększania częstotliwości słuchania muzyki klasycznej w Polsce, który skierowany jest do różnych grup odbiorców w wieku od 0 do 60+, wspominałam w artykule WSPÓŁCZESNA (NIE)MUZYKALNOŚĆ.

Nadrzędnym celem Programu jest zainteresowanie odbiorców muzyką klasyczną i utrzymanie kontaktu z muzyką klasyczną podczas całego cyklu edukacji formalnej w celu wychowania świadomego melomana*.

Szczególną grupą, do której między innymi kierowany jest Program, jest grupa cztero-, pięcio- i sześciolatków. Specjalnie dla dzieci w wieku 4-6 lat stworzony zostanie cykl Reksio gra na…, czyli 8 odcinków bajki, w której postać Reksia wcieli się w rolę muzyka – instrumentalisty grającego na fortepianie, skrzypcach, trąbce, gitarze, harfie, flecie, zestawie perkusyjnym i akordeonie*.

Nie podano uzasadnienia wyboru akurat tych, a nie innych instrumentów. Niełatwo też pokierować się konkretnym kluczem, próbując odkryć, dlaczego akurat te, wymienione instrumenty zostaną zaprezentowane przez Reksia. Wiadomo natomiast, że osiem odcinków Reksio gra na… zostanie wyemitowanych w TVP, TVP ABC oraz Mini Mini. Zostanie także utworzona interaktywna książka oraz gra planszowa „w orkiestrę Reksiów”. Powstaną również aplikacje do rozpoznawania, kolorowania i słuchania instrumentów*. Realizacja odcinków bajki z Reksiem zaplanowana jest na styczeń 2018*. Ewaluacja całości Programu zwiększania częstotliwości słuchania muzyki klasycznej w Polsce nastąpi we wrześniu 2021*. Programem nie są objęci uczniowie i studenci muzycznych szkół artystycznych.

*PROGRAM ZWIĘKSZANIA CZĘSTOTLIWOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI KLASYCZNEJ W POLSCE, str. 2, 3, 4, 7