Artyści i twórcy to niejednorodna grupa osób, wśród których znajdują się pracownicy instytucji kultury, osoby samozatrudnione, osoby uzyskujące przychody na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby funkcjonujące poza rynkiem pracy.

Zakłada się, że niewielka liczba artystów, twórców i wykonawców prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Aktualne zapisy Polskiej Klasyfikacji Działalności i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług prowadzą do rejestrowania działalności w kategorii „inna, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Wyszczególnienie i wyodrębnienie zawodów twórczych i wykonawczych, na przykład indywidualna działalność muzyczna, indywidualna działalność aktorska, dałyby między innymi możliwość monitorowania wymienionych grup zawodowych przez Główny Urząd Statystyczny. Brak możliwości monitorowania danych powoduje brak dostępu do wiedzy o konkretnej liczbie osób aktualnie prowadzących tego typu działalność.

Dodatkowo brak pojęć i znaczeń w polskim systemie prawnym sprawia, że niekiedy faktem staje się regulowanie stosunków pracy lub świadczenie usług w formach nieadekwatnych do charakteru zadań wykonywanych przez artystów, twórców i wykonawców.

Synteza procedur zagranicznych, która uwzględnia lokalną specyfikę oraz polskie prawodawstwo, dostępna jest na stronie www Ogólnopolskiej Konferencji Kultury 2017: Kasa Artystów i Twórców. Projekt systemu

Źródło: http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/Konferencja_Kultury_raport2.pdf, str.3, 7, 10 (28-11-2017).