Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się odpowiednio prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów (dane za rok szkolny 2015/2016).

Artystyczne, czyli jakie? Czyli między innymi kształcące w zawodach muzyk, plastyk, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, tancerz.

Szkoły kształcące w kierunkach muzycznych na poziomie podstawowym i średnim to szkoły muzyczne I i II stopnia, które prowadzą zajęcia wyłącznie z przedmiotów artystycznych lub szkoły, w których obowiązek szkolny łączony jest z kształceniem artystycznym – ogólnokształcące szkoły muzyczne I i II stopnia. W ogólnokształcących szkołach muzycznych I i II stopnia podstawy programowe w zakresie przedmiotów artystycznych określa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a kształcenia ogólnego – Minister Edukacji Narodowej. System uzupełniają ogniska artystyczne oraz internaty.

Źródła:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W POLSCE
SYSTEM KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO I ŚREDNIEGO
MAPA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Zapisz

Zapisz

Zapisz