Międzypokoleniowy przekaz tradycji zajmuje pierwsze miejsce na liście priorytetów twórców i wykonawców zajmujących się kulturą ludową, która stanowiła jeden z pięciu głównych obszarów tematycznych Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Celem spotkań w ramach Konferencji była między innymi próba zdefiniowania pojęcia artysty ludowego w taki sposób, aby stało się ono aktualne i możliwe do rozróżnienia z innymi profesjami takimi, jak animator kultury, edukator czy instruktor zespołu pieśni i tańca.

Rozmawiano także o potrzebie edukacji w zakresie sztuki ludowej w szkolnictwie powszechnym i o miejscu sztuki ludowej w szkolnictwie artystycznym. Zwracano uwagę na to, że słowo folklor wciąż bywa używane w pejoratywnym kontekście, co skutkuje krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi sztuki i kultury ludowej, a także osób, które sztuką i kulturą ludową się zajmują.

Treści oraz materiały video z panelu Kultura Ludowa Ogólnopolskiej Konferencji Kultury znajdują się na stronie www: http://konferencjakultury.pl/conferences/folk_art (2018.04.04.)