Celem badania Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci było poznanie preferencji opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli dotyczących wyborów spośród oferty kulturalnej, skierowanej do ich podopiecznych. Oceniano ofertę kierowaną do dzieci w wieku do 12 lat – zabawki, książki, gry, pisma, płyty muzyką i filmami, gry komputerowe, aplikacje mobilne i wydarzenia takie, jak między innymi koncerty.

WYBRANE WNIOSKI Z PROJEKTU

Rodzice wybierają te zajęcia i wydarzenia, które posiadają według nich wartość edukacyjną. Nierzadko kierują się zdaniem swoich dzieci, podążając za dziecięcymi wrażeniami i potrzebami wytworzonymi przez marketing. Nie potrafią ocenić wpływu na ich dzieci oferty o wysokiej wartości artystycznej. Nie kierują się wartością artystyczną. Kiedy stykają się z abstrakcją czy nowymi formami mają obawy co do przekazu, ponieważ przekaz dla nich samych jest niezrozumiały, w związku z tym nie wiedzą czy jest on odpowiedni dla ich dziecka czy dzieci. Chcą zapewnić dzieciom tylko pozytywne emocje, dlatego wybierają to, co kolorowe, przyjemne, miłe i łatwe w odbiorze. Wybierając ofertę kierują się poleceniami innych rodziców lub opinią zbiorczą. Są niedoinformowani, jeśli chodzi o dostępną wartościową ofertę kulturalną dla dzieci. Przyznają się do znikomej wiedzy. Poza praktyczną nauką odpowiedniego zachowania w instytucjach kultury, mają problem ze wskazaniem korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze. Dziadkowie i rodzice są zbliżeni w swoich preferencjach i wyborach. W badaniu uwidacznia się spójność opinii i zachowań na poziomie rodziny*.

W Raporcie: Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci można także przeczytać rekomendacje.

Przeprowadzono 27 wywiadów etnograficznych z rodzicami i dziadkami oraz 9 zogniskowanych wywiadów grupowych z nauczycielami. Badanie odbyło się w trzech miastach: Gdańsku, Łowiczu i Warszawie. W części ilościowej zrealizowano ankiety elektroniczne na próbie 602 rodziców**.

Autorzy raportu: Katarzyna Żakowska, Agata Kępińska, Katarzyna Kuśmierska, dr Sylwia Nowak (Zespół Badawczy GFK POLONIA Sp. z o.o.)

Założenia badawcze: dr Mateusz Werner, dr Tomasz Kukołowicz, Marlena Modzelewska (Dział ds. Badań, Narodowe Centrum Kultury)

Koordynacja badania: Marlena Modzelewska

Konsultacja ekspercka: dr Małgorzata Cackowska (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański), dr Izabela Franckiewicz-Olczak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki)

Rok wydania raportu: 2017

*RAPORT: MIĘDZY ZABAWĄ A SZTUKĄ. WYBORY KULTURALNE OPIEKUNÓW DZIECI, str. 9-12 (2018-04-13)
**NARODOWE CENTRUM KULTURY