Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiono cykl koncertów Z klasyką przez Polskę.

Z Klasyką przez Polskę to projekt Polskiego Impresariatu Muzycznego realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca, wspierany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Z Klasyką przez Polskę ma za zadanie dotrzeć z programem muzyki artystycznej do mniejszych ośrodków – miast, miasteczek i wsi – publiczności, która ma utrudniony dostęp do uczestnictwa w koncertach kameralnej muzyki klasycznej.

Aktualne informacje i harmonogram koncertów znajdują się na stronie: muzyczny impresariat.pl