Centrum Edukacji Artystycznej przedstawiło pilotażowy projekt platformy internetowej, która umożliwia naukę online przedmiotu harmonia na poziomie Szkół Muzycznych II stopnia.

Na stronie internetowej cea-art.pl/harmonia znajdują się, opracowane przez nauczycieli harmonii, zadania testowe pogrupowane tematycznie. Testy można rozwiązywać anonimowo wykorzystując urządzenia mobilne.

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W POLSCE

Koordynatorem projektu jest Daniel Dramowicz – nauczyciel harmonii w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Uwagi, opinie i spostrzeżenia na temat projektu można kierować pod adres mailowy: harmoniapraktyczna@gmail.com.

Nauczyciele mogą także włączyć się w tworzenie testów. W tym celu należy kontaktować się z Koordynatorem projektu.

Źródło informacji: https://cea-art.pl/harmonia/