KOMENTARZ

Od czasu do czasu spotykam się z poglądem, że to, co zostaje nagrane, a później upowszechnione, traci na wartości. Dlatego niektórym coraz cenniejsze wydaje się uczestniczenie w tym, co jednorazowe i niepowtarzalne. Tak, między innymi, środowiska związane z organizacją koncertów tłumaczą ogromną ilość wydarzeń muzycznych i dużą ich popularność...