Strona główna KOMENTARZ

KOMENTARZ

Banki muzyki to współcześnie rozpowszechniony sposób na dobór muzyki do różnych form audiowizualnych. W krótkich formach reklamowych, przeznaczonych przede wszystkim do Social Mediów czy TV, takie działanie może mieć sens. Jednak w przypadku innych produkcji warto zadać sobie pytanie o cel, który chce się osiągnąć. Większość banków muzyki reklamuje się...
Niekonwencjonalna z punktu widzenia odbiorcy muzyki organizacja dźwięków kończy się niekiedy reakcją „nie podoba mi się”. Odrzucenie proponowanej muzyki może powodować już samo wyjście poza harmonię funkcyjną, swoboda formalna czy swoboda improwizacji. Mamy do czynienia z coraz dalej, a może, co ważniejsze – coraz szybciej idącą równoczesnością kierunków i  stylów....
Polski system oświaty jest przedmiotem żywej dyskusji. Nie omija ona środowisk artystycznych, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym. W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Niektóre oferują także studia doktoranckie. Sytuacja absolwentów studiów artystycznych jest niepewna i nie do końca jasna. Katarzyna Jagodzińska...
Przekonanie, że słuchanie jakiejkolwiek muzyki, jakichkolwiek dźwięków układanych w muzykę rozwija słuch, wrażliwość, poczucie estetyki, itd. nie jest prawdziwe. Co nie oznacza, że należy być przeciwnym mass mediom czy popularnym usługom edukacyjnym. Należy być świadomym, że to, co mass media oraz mniej lub bardziej popularni muzyczni edukatorzy nam proponują...
W serwisach internetowych wykonania piosenek w dość krótkim czasie potrafią być wyświetlane miliony, a nawet miliardy razy. Między innymi dlatego powszechnie uznaje się, że obecnie w muzycznej kulturze dominuje muzyka rozrywkowa, popularna, lekka. To czy rzeczywiście muzyka rozrywkowa zdominowała muzyczną kulturę, to oddzielne zagadnienie. Ale wracając do piosenki – piosenka...
Wydarzenia muzyczne na wolnym rynku podlegają takim samym prawom jak każda inna działalność – muszą przynieść zysk. Nie można pominąć tego faktu, rozważając swoje uczestnictwo „na żywo” lub poprzez media w tego typu imprezach. Organizatorzy będą serwować nam to, co uważają za słuszne z punktu widzenia potencjalnych osiągalnych przychodów. Natomiast...
Niektóre utwory muzyki klasycznej skomponowane w XX wieku zdają się kwestionować rolę dyrygenta. Nie tylko burzliwy proces poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego miał wpływ na postrzeganie jego roli. Po co orkiestrze jest dyrygent? Prowadzić orkiestrę to coś więcej, niż stać przed zespołem i machać batutą Wystarczy wyobrazić sobie zespół instrumentalistów liczący...
Załóżmy na moment, że przywykliśmy do patrzenia na muzykę przez pryzmat przyjętych hierarchii. Od muzyki klasycznej po cały szereg nowych, słownych ujęć współczesnej muzyki rozrywkowej, popkulturowej. Na disco polo kończąc… Jeśli muzyka, podobnie, jak wszystko, podlega nieustannym zmianom wraz ze swoimi ograniczeniami i możliwościami, to z jednej strony można spojrzeć...
Od czasu do czasu spotykam się z poglądem, że to, co zostaje nagrane, a później upowszechnione, traci na wartości. Dlatego niektórym coraz cenniejsze wydaje się uczestniczenie w tym, co jednorazowe i niepowtarzalne. Tak, między innymi, środowiska związane z organizacją koncertów tłumaczą ogromną ilość wydarzeń muzycznych i dużą ich popularność...
10 stycznia 2017 rozdano Paszporty Polityki za dokonania w dziedzinie kultury za 2016 rok w kategoriach: Film, Teatr, Literatura, Sztuki wizualne, Muzyka poważna, Muzyka popularna, Kultura cyfrowa, Kreator kultury. Paszporty Polityki to nagrody przyznawane przez środowisko dziennikarskie, związane z kulturą. Nie łatwo mi przejść obojętnie obok jednej z kategorii –...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku