BADANIA

Sondaż zrealizowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej, dotyczący uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej - organizowanej przez państwo lub samorządy, stał się podstawą do opracowania przez Narodowe Centrum Kultury segmentacji grup uczestników kultury. Narodowe Centrum Kultury zaproponowało pięć potencjalnych grup uczestników. Oto one: ZDYSTANSOWANI PRAGMATYCY Mam 65 lat i jestem emerytem z wykształceniem zasadniczym...
Narodowe Centrum Kultury, w grudniu 2018 roku, przeprowadziło wśród polskich nastolatków (12-17 lat) badanie dotyczące tematów z zakresu sztuki i dziedzictwa narodowego. Pytania dotyczyły między innymi słuchania muzyki i pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski. Muzyki słucha 99% nastolatków. Najbardziej popularne są: pop (62%), rap/hip-hop (59%), dance (37%), rock (33%) i disco polo...
Co robi artysta po studiach? To pytanie zadaje sobie wielu przyszłych studentów uczelni artystycznych. W 2015 roku zostało przeprowadzone pierwsze, pilotażowe badanie w ramach projektu Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji zawodowej osób kończących uczelnie artystyczne w Polsce oraz zapoznanie się z ich...
W Polsce, w wyższych szkołach artystycznych: muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych, do 2014 roku brakowało systematycznego monitoringu sytuacji zawodowej ich absolwentów. W związku z tym powstał projekt Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Celem projektu było przygotowanie, realizacja i opracowanie badań sytuacji absolwentów uczelni artystycznych w Polsce, na podstawie porozumienia...
W badaniu udział wzięło 501 użytkowników serwisu Patronite.pl. W tym 426 patronów, którzy poprzez portal wspierają wybranych twórców oraz 75 twórców, którzy poprzez serwis Patronite.pl poszukują finansowego wsparcia. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZISPEE „Cyfrowa Polska”  oraz serwis internetowy Patronite.pl wspólnie przeprowadzili badanie, które miało...
Sztuka i nauka zajmują wspólne obszary. Tak uważała dr Alice Brandfonbrener (1931-2014), która była jednym z ekspertów medycyny sztuk performatywnych i zauważała potrzebę wprowadzenia profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki dolegliwości bólowych występujących u muzyków. W przeprowadzonych w Ameryce i Europie badaniach wykazano, że 79% muzyków doświadcza dolegliwości bólowych powstających w związku...
Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodów muzycznych w Polsce – dr Katarzyna M. Wyrzykowska, Zespół Badawczy Polskiej Rady Muzycznej, mgr Kinga Zawadzka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, to projekt zrealizowany latach 2015-2016 przez Polską Radę Muzyczną. Wskazano w nim na rozbieżności między specjalistycznym charakterem pracy muzyków, wymagającym...
Ludowi tradycjonaliści, Aspirujący mainstream, Wycofani, Przymusowi domatorzy, Zdobywcy wiedzy, Młodzi uciekinierzy, Konsumenci kultury instytucjonalnej, Sensualni oraz Poprawni konformiści. Badanie segmentacyjne uczestników kultury wyłoniło wyżej wymienione grupy odbiorców. Kim są i jakie mają potrzeby? Z przeprowadzonych badań wynika, że 96% Polaków uczestniczy w aktywnościach związanych z kulturą. 85% w aktywnościach związanych...
Sytuacja artystów w Polsce to raport, który przedstawia wstępne wyniki badania dotyczącego kilku subiektywnie przez artystów ocenianych, wybranych aspektów – sytuacja materialna, miejsce sztuki w dzisiejszym świecie, tożsamość zbiorowa i stosunek do przeszłości. Badano sześć grup twórców i artystów – literatów, dziennikarzy i filologów, artystów plastyków, kompozytorów, artystów muzyków i...
Punktem wyjścia do dyskusji na temat Przygotowanie do zawodu muzyka w szkoła muzycznych średniego i wyższego stopnia były Badania Środowiska Muzycznego przeprowadzone przez Polską Radę Muzyczną* w latach 2015-2016, które współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Według zaprezentowanych danych w Polsce w zawodach muzycznych pracuje...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku