Wybrańcy czy ofiary losu? Kilka uwag o prestiżu zawodów muzycznych w Polsce – dr Katarzyna M. Wyrzykowska, Zespół Badawczy Polskiej Rady Muzycznej, mgr Kinga Zawadzka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, to projekt zrealizowany latach 2015-2016 przez Polską Radę Muzyczną.

Wskazano w nim na rozbieżności między specjalistycznym charakterem pracy muzyków, wymagającym wieloletnich przygotowań i wyrzeczeń, a niesatysfakcjonującym wynagrodzeniem, a także niezrozumieniem specyfiki zawodów, którego źródłem jest niski poziom edukacji powszechnej oraz obietnica programów talent show, że zawód muzyk to praca łatwo dostępna dla każdego. Praca muzyka traktowana jest usługowo, na równi z pracownikami fizycznymi wykonującymi proste prace. Zawód muzyczny bywa postrzegany jako hobby, nie jak „prawdziwy”, „poważny” zawód.

Prestiż zawodu muzycznego rośnie wraz z umiejętnościami, warsztatem muzycznym i wrażliwością konkretnego muzyka, jego obecnością w znaczących środowiskach, pozycją, popularnością i uznaniem.

Badanie pokazało, że wśród respondentów przeważa niejednoznaczna postawa wobec znaczenia profesji muzyka – od zachwytu po lekceważenie*.

Przyjęte na potrzeby projektu rozumienie zawodów muzycznych: KATALOG ZAWODÓW MUZYCZNYCH

Szczegóły, przyjęta metodologia i moduły badawcze dostępne są na stronie www:
https://www.academia.edu/32697215/Wybra%C5%84cy_czy_ofiary_losu_Kilka_uwag_o_presti%C5%BCu_zawod%C3%B3w_muzycznych_w_Polsce (2018-02-17)

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

Poprzedni artykułStatus artysty
Następny artykułNa Żywo w Kinach