Popularne

Paszporty POLITYKI 2016

10 stycznia 2017 rozdano Paszporty Polityki za dokonania w dziedzinie kultury za 2016 rok w kategoriach: Film, Teatr, Literatura, Sztuki wizualne, Muzyka poważna, Muzyka...

Panel dyskusyjny: Muzyka dla dzieci

W III Konwencji Muzyki Polskiej, która odbyła się w dniach 15-17 maja 2017 w Warszawie udział wzięło niemal 300 uczestników. Celem było przygotowanie i...

Kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych?

Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że przywrócenie w 2008 roku obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów obowiązujących w szkołach...

W życie weszła Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami...

„Z dniem 19 lipca 2018 r. zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem...

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w zawodzie Muzyk

Muzyczne szkolnictwo artystyczne jest wydzielonym obszarem edukacji, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwenci szkół artystycznych – Szkół Muzycznych II st. oraz Ogólnokształcących...

Eurowizja, Polsat SuperHit Festiwal i inne wydarzenia komercyjne

Wydarzenia muzyczne na wolnym rynku podlegają takim samym prawom jak każda inna działalność – muszą przynieść zysk. Nie można pominąć tego faktu, rozważając swoje uczestnictwo...