Popularne

Nowa Instytucja Kultury – Polska Opera Królewska

1 sierpnia 2017 działalność rozpoczęła nowa, państwowa Instytucja Kultury – Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie. Na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora powołany został...

Baza przesłuchań dla instrumentalistów, wokalistów i dyrygentów

BAZA PRZESŁUCHAŃ DLA INSTRUMENTALISTÓW, WOKALISTÓW I DYRYGENTÓW Jak informują twórcy portalu przesłuchania.com – Małgorzata oraz Konrad Mika, baza przesłuchań dla instrumentalistów, wokalistów oraz dyrygentów istnieje...

Modele Orkiestr Polskich

W roku 2012 powstało Zrzeszenie Filharmonii Polskich. W ramach działalności Zrzeszenia stworzony został projekt Modele orkiestr polskich, a zadaniem było i jest zbieranie oraz...

Edukacja muzyczna w Polsce

Muzyczne kształcenie artystyczne w Polsce skupione jest wokół Szkół Muzycznych I i II stopnia, Ogólnokształcących Szkół Muzycznych oraz Akademii Muzycznych. Pozostałe propozycje kształcenia muzycznego...

Muzyka na punkty

Kształcenie artystyczne jest specyficzne. Ważne jest doskonalenie się nie tylko pod okiem mistrzów, ale także samodzielna praca - umiejętne ćwiczenie. Celem jest osiąganie jak...

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w zawodzie Muzyk

Muzyczne szkolnictwo artystyczne jest wydzielonym obszarem edukacji, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwenci szkół artystycznych – Szkół Muzycznych II st. oraz Ogólnokształcących...