Popularne

Raport: Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach

Raport Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach zwraca uwagę na poruszane tematy nierówności na rynku pracy, koncentrując się na pozycji kobiet w...

Czym zajmuje się psychologia muzyki?

Psychologia muzyki posiada już ponad stuletnią tradycję naukową. Pionierzy w tej dziedzinie – muzykolog i psycholog Carl Stumpf oraz psycholog i pedagog Carl Seashore...

Z czego składa się muzyka?

W szkołach muzycznych możemy nauczyć się, że muzyka zawiera się w dziele muzycznym, a dzieło muzyczne składa się z konkretnych, współistniejących ze sobą elementów:...

Sektor kreatywny – artyści, twórcy, wykonawcy

Artyści i twórcy to niejednorodna grupa osób, wśród których znajdują się pracownicy instytucji kultury, osoby samozatrudnione, osoby uzyskujące przychody na podstawie umów cywilnoprawnych oraz...

Twórcy i artyści na polskim rynku pracy

W różnych krajach, między innymi w Kanadzie i na Litwie, gdzie istnieją bardzo dokładne i szczegółowe uregulowania prawne, możemy spotkać się z uporządkowaniem i...

Komponowanie – intencjonalne lokowanie dźwięku

We współczesnej muzyce rozrywkowej – zdominowanej przez popularną formę piosenki, kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy… melodię. Rytmikę, harmonikę czy metrum dla melodii stworzonej przez...