Popularne

Przechowywanie treści muzycznej

„Dźwięk oderwany nie czyni muzyki, tak jak słowo nie czyni języka. Aby powstała muzyka potrzeba wielu dźwięków” – Fryderyk Chopin*. Żeby utrwalić dźwięki, z których...

Twórczość ludowa i jej miejsce w edukacji artystycznej

Międzypokoleniowy przekaz tradycji zajmuje pierwsze miejsce na liście priorytetów twórców i wykonawców zajmujących się kulturą ludową, która stanowiła jeden z pięciu głównych obszarów tematycznych...

Katalog zawodów muzycznych

W 2015 roku Zespół Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej opracował kategorię pojęciową, którą stanowią zawody muzyczne*. Efektem prac jest katalog zawodów muzycznych wykorzystany w raporcie...

Zawód kompozytor

Komponowanie muzyki to praca o charakterze artystycznym, twórczym, indywidualnym, kojarzona z papierem nutowym i ołówkiem. W dziedzinie komponowania muzyki zaszły jednak spore zmiany. Możliwości,...

Konkurs Klasyka w klasie

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłosił konkurs dla nauczycieli przedmiotu muzyka w szkołach powszechnych na najlepszą lekcję o muzyce klasycznej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach...

Muzyka na punkty

Kształcenie artystyczne jest specyficzne. Ważne jest doskonalenie się nie tylko pod okiem mistrzów, ale także samodzielna praca - umiejętne ćwiczenie. Celem jest osiąganie jak...