Rozwój technologii ma wpływ na wszystkie dziedziny życia współczesnego człowieka, także na osoby zajmujące się dziedzinami artystycznymi. Aktualnie, wraz z rozwojem branż, których muzyka staje się integralną częścią, kompozytorzy specjalizują się w tworzeniu muzyki filmowej, muzyki do gier, muzyki do seriali, itd. Kim więc są osoby, które określają się jednym słowem – Kompozytor?

Współczesna muzyka popularna – rozrywkowa, zdominowana jest przede wszystkim przez przez formę piosenki, a kompozytorem nazywana jest osoba, która tworzy melodię. W uproszczeniu – „uzupełnienie” melodii o pozostałe elementy, czyli między innymi o rytmikę, harmonikę czy metrum tworzy ktoś inny – aranżer. Dlatego właśnie pojawiają się opinie, że dla ostatecznego kształtu brzmienia utworu aranżer niekiedy ma większe znaczenie, niż kompozytor – twórca (tylko) melodii.

To aranżer (orkiestrator, jeśli obsadą wykonawczą utworu jest orkiestra) zmienia, przekształca, rozpisuje melodię bądź wstępne zarysy utworu (stworzonego przez tak rozumianego kompozytora), nadaje jej ostateczny kształt, formę muzyczną.

W muzyce jazzowej aranżacja charakteryzuje się wydzieleniem melodii lub struktury melodyczno-harmonicznej utworu, które następnie poddawane są twórczym przekształceniom, również „na bieżąco”, w trakcie wykonywania utworu – poprzez improwizację.

„Tradycyjnie” sam termin Kompozytor określa przede wszystkim osobę o nie tak częstej, jakby się mogło wydawać z punktu widzenia muzyki rozrywkowej czy popularnej, umiejętności komponowania utworów, składających się ze wszystkich elementów dzieła muzycznego.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ MUZYKA?

Podając przykład, Kompozytor posiada wiele umiejętności, potrafi napisać melodię, zaaranżować ją, wydzielić fragment muzyczny spośród innych elementów utworu i go „obrabiać”. Czynność komponowania jest intencjonalna i przemyślana, a powstały utwór mieści się w konkretnej formie, której przełamanie lub podtrzymanie wiąże się z koniecznością znajomości i rozumienia struktur muzycznych. Warto przy okazji pamiętać, że szuka muzyczna jest dziedziną nauki.

Kompozytor w swojej pracy wykorzystuje notację muzyczną. Natomiast przypadkowo, spontanicznie powstałe, nawet nagrane dźwięki, mogą być dla niego inspiracją do powstania utworu muzycznego.

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

Poprzedni artykułWspółczesny kompozytor transhumanistyczny
Następny artykułRelacja: Agata Jasińska w Filharmonii Kaszubskiej i płyta Blisko