W badaniu udział wzięło 501 użytkowników serwisu Patronite.pl. W tym 426 patronów, którzy poprzez portal wspierają wybranych twórców oraz 75 twórców, którzy poprzez serwis Patronite.pl poszukują finansowego wsparcia.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZISPEE „Cyfrowa Polska”  oraz serwis internetowy Patronite.pl wspólnie przeprowadzili badanie, które miało dać odpowiedź na pytania: jak oceniany przez Internautów jest system finansowania pracy twórców w Polsce oraz jak oceniana jest użyteczność platform crowdfundingowych i e-mecenatów.

12% użytkowników uznało, że sytuacja twórców prowadzących działania w Polsce jest bardzo zła, 54%, że zła, 21% – ani dobra, ani zła, 13% – dobra i 0% – bardzo dobra.

O wskazanie przyczyn złej sytuacji ekonomicznej poproszeni zostali twórcy, z których 64% uznało, że powodem jest to, że pieniądze trafiają tylko do znanych i popularnych autorów, niszowi i młodzi twórcy, dopiero rozpoczynający karierę, nie otrzymują potrzebnego wsparcia finansowego, 23% uważa, że państwo nakłada nieproporcjonalne obciążenia podatkowe względem artystów, 7% – państwo przeznacza za mało pieniędzy z budżetu państwa na dofinansowanie pracy polskich twórców, 6% wskazało inne powody.

Użytkownicy serwisów crowdfundingowych i  e-mecenatów sprecyzowali jak często wspierają twórców. 1% wspiera częściej, niż kilka razy w miesiącu, 3% kilka razy w miesiącu, 51% raz w miesiącu, 23% kilka razy w roku, 5% raz w roku. 17% użytkowników wsparło twórców tylko raz.

Średnio rocznie na rozwój twórców badani przeznaczyli mniej, niż 50,00 złotych – 24%, od 50,00 zł do 200,00 zł – 49%, od 201,00 zł do 500,00 zł – 15%, powyżej 501,00 zł – 12%. Najczęściej wpierany jest jeden, wybrany twórca – 62%.

Ponadto z przeprowadzonego badania wynika, że Internauci wybierają twórcę, którego chcą wspierać w sposób przemyślany. Głównie z powodu dostarczania przez wybranego twórcę subiektywnie pojmowanych, wartościowych treści bądź przeżyć. Przeprowadzone badanie potwierdza istnienie trendu w kulturze popularnej, nazywanego demokratyzacją kultury.

Większość ankietowanych uważa, że świadomość istnienia i możliwości serwisów crowdfundingowych i e-mecenatów jest niska lub bardzo niska i należy ją systematycznie zwiększać. W ocenie badanych odpowiedzialność za popularyzację wiedzy na temat serwisów crowdfundingowych i e-mecenatów należy do mediów, prywatnego biznesu oraz instytucji państwa. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-27.02.2017.

Źródło informacji: http://www.nck.pl/upload/attachments/319285/Raport%20z%20badania%20oceniaj%C4%85cego%20model%20finansowania%20kultury%20w%20Polsce%20oraz%20wspierania%20tw%C3%B3rc%C3%B3w%20przez%20platformy%20crowdfundingowe_BQOsXkZ.pdf (09.05.2018)

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

Poprzedni artykułRaport: Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach
Następny artykułKto i w jaki sposób kształci się w szkołach muzycznych w Polsce?