Raport Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach zwraca uwagę na poruszane tematy nierówności na rynku pracy, koncentrując się na pozycji kobiet w sztuce, instytucjach kultury oraz mediach.

Celem raportu było porównanie sposobów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej we Francji, w Niemczech, Holandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Podstawą do analizy stały się obszary związane z szansą kobiet na awans na pozycje przywódcze, dostęp i szanse rynkowe, różnice w wynagrodzeniach i emeryturach oraz możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Raport potwierdza istnienie szklanego sufitu jako stałego elementu przebiegu kariery zawodowej u kobiet działających w obszarze sztuki, kultury i mediach. Nadreprezentacja kobiet studiujących na kierunkach związanych ze sztuką, kulturą a mediami przy przewadze mężczyzn na stanowiskach kierowniczych jest zjawiskiem powszechnym, co przekłada się na sprawowanie władzy.

Dysproporcje pojawiają się także w kwestii prestiżu, w rozkładzie nagród środowisk kulturalnych. W raporcie najlepiej wypadła Holandia, gdzie na dwóch nagradzanych mężczyzn przypadała jedna nagrodzona kobieta.

Tytuł: Gender Equality Policy in the Arts, Culture and Media. Comparative Perspectives
Autor: Helmut K. Anheier, Hertie School of Governance
Rok: 2017

Źródło: http://nck.pl/badania/raporty/raport-polityka-rownouprawnienia-plci-w-sztuce-kulturze-i-mediach-perspektywa- (2018-05-02)
Źródło: Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach. Perspektywa porównawcza http://nck.pl/badania/publikacje/nowosci-badawcze-nck-1-2018- str. 58-60 (2018-05-02)

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

 

Poprzedni artykułRezydencje artystyczne
Następny artykułModel finansowania kultury oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe w Polsce