BADANIA

Punktem wyjścia do dyskusji na temat Przygotowanie do zawodu muzyka w szkoła muzycznych średniego i wyższego stopnia były Badania Środowiska Muzycznego przeprowadzone przez Polską Radę Muzyczną* w latach 2015-2016, które współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Według zaprezentowanych danych w Polsce w zawodach muzycznych pracuje...
Przekonanie, że doświadczanie obecności jakichkolwiek dźwięków układanych w to, co moglibyśmy potencjalnie nazwać muzyką rozwija słuch, wrażliwość, intelekt czy wychowuje nie ma pokrycia w rzeczywistości. To, z czym mamy styczność, to często windowanie rozrywkowych i rekreacyjnych możliwości muzyki, uznawanych za poboczne, jako tych najbardziej wartościowych. O tym, że muzyka (nie...
Celem badania Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci było poznanie preferencji opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli dotyczących wyborów spośród oferty kulturalnej, skierowanej do ich podopiecznych. Oceniano ofertę kierowaną do dzieci w wieku do 12 lat – zabawki, książki, gry, pisma, płyty muzyką i filmami, gry komputerowe, aplikacje mobilne...
6 lipca 2017 ukazała się wakacyjna odsłona Nowości Badawczych, w których opisane są rezultaty badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Narodowe Centrum Kultury. Wśród nich znalazł się raport skupiający się na sytuacji osób wykonujących zawody muzyczne – Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego autorstwa Wojciecha Walczaka, Katarzyny...
W 2015 roku Zespół Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej opracował kategorię pojęciową, którą stanowią zawody muzyczne*. Efektem prac jest katalog zawodów muzycznych wykorzystany w raporcie DYNAMIKA KARIER MUZYKÓW W OBSZARZE CAŁEGO ŚRODOWISKA MUZYCZNEGO. Zawody muzyczne zostały podzielone na 4 działy: PRACA INSTRUMENTEM, PRACA GŁOSEM, PRACA Z MUZYKĄ, PRACA Z DŹWIĘKIEM. W...
W 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3 tysięcy uczniów klas I-III przeprowadzono badanie Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI). Kwestionariusz Ankiety dla Nauczyciela dostarczył wielu cennych informacji na temat poziomu wykształcenia muzycznego nauczycieli...
Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeczytać, że przywrócenie w 2008 roku obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów obowiązujących w szkołach powszechnych było ważnym krokiem na drodze do poprawienia jakości edukacji kulturalnej młodych Polaków*. W formie czteroetapowych badań Marek Krajewski oraz Filip Szmidt przeanalizowali proces wdrażania podstaw...
Badania przeprowadzone w 2012 roku przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca pokazuje, że ponad 80% Polaków w ogóle nie słucha muzyki klasycznej „na żywo”. Te same badania omnibusowe na temat częstości słuchania muzyki klasycznej, przeprowadzone na grupie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski, które realizowane...
Polski system oświaty jest przedmiotem żywej dyskusji. Nie omija ona środowisk artystycznych, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym. W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Niektóre oferują także studia doktoranckie. Sytuacja absolwentów studiów artystycznych jest niepewna i nie do końca jasna. Katarzyna Jagodzińska...