W 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3 tysięcy uczniów klas I-III przeprowadzono badanie Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI).

Kwestionariusz Ankiety dla Nauczyciela dostarczył wielu cennych informacji na temat poziomu wykształcenia muzycznego nauczycieli nauczania zintegrowanego. Na 150 badanych nauczycieli 29 zadeklarowało wykształcenie muzyczne. 1 nauczyciel ukończył akademię muzyczną, 8 nauczycieli stanowią absolwenci podstawowych szkół muzycznych, 6 ukończyło szkołę muzyczną II stopnia, a 11 uważa, że wykształcenie muzyczne zdobyło dzięki kursom kwalifikacyjnym czy studiom podyplomowym. Na pytanie czy nauczyciel gra na instrumencie muzycznym, większość odpowiedziała przecząco. Wśród nauczycieli, którzy odpowiedzieli twierdząco w stopniu podstawowym na fortepianie gra 16%, na gitarze 8%, na flecie 18%. Zaawansowany poziom gry na gitarze zadeklarował 1 nauczyciel, na flecie – 3 nauczycieli.

54,4%  pedagogów uczy dzieci piosenek z nagrań na płytach, 24,4% uczy piosenek poprzez śpiewanie dzieciom a capella. Nieliczni uczą piosenek akompaniując na instrumencie – 14,7% nauczycieli. Jeden stosuje naukę z nut. Więcej o kompetencjach muzycznych nauczycieli nauczania zintegrowanego (czy ich braku) można przeczytać na stronach 80-85 raportu Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty.

Raport pokazał także, że kompetencje muzyczne uczniów oraz zaangażowanie w aktywności muzyczne są niskie. Niskie są także kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji, którzy, mimo trudności z realizacją edukacji muzycznej, nie chcą żeby zastąpił ich muzyk-specjalista*.

Badanie zrealizowane zostało w IV kwartale 2015 roku. Raport liczy 132 strony i został opublikowany z końcem 2016 roku. Finansowanie – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA