Ludowi tradycjonaliści, Aspirujący mainstream, Wycofani, Przymusowi domatorzy, Zdobywcy wiedzy, Młodzi uciekinierzy, Konsumenci kultury instytucjonalnej, Sensualni oraz Poprawni konformiści. Badanie segmentacyjne uczestników kultury wyłoniło wyżej wymienione grupy odbiorców. Kim są i jakie mają potrzeby?

Z przeprowadzonych badań wynika, że 96% Polaków uczestniczy w aktywnościach związanych z kulturą. 85% w aktywnościach związanych z kulturą zinstytucjonalizowaną, 90% – z kulturą domową. 57% to kobiety, 43% – mężczyźni.

Ranking potrzeb odbiorców otwiera reset, czyli potrzeby związane z wyciszeniem się, odprężeniem, dobrą zabawą, odpoczynkiem, relaksem. Kolejno znalazły się rodzina, socjalność – spędzanie czasu ze znajomymi, doświadczenie wzbogacające wewnętrznie i poznawanie innych kultur, wiedza/poznanie/inspiracja związana z rozwojem osobistych zainteresowań oraz poszerzaniem horyzontów, lekka rozrywka, emocje/tożsamość rozumiane jako udział w czymś pięknym i skłaniającym do refleksji, użyteczność – tworzenie czegoś za pomocą własnych rąk, zapełnienie wolnego czasu, konformizm – wpasowanie się do otoczenia, tego, co robią inni, zakupy oraz elitarność rozumiana jako poczucie luksusu i rekomendacja osób znających się na konkretnej dziedzinie.

Ludowi tradycjonaliści najczęściej biorą udział w festynach, piknikach oraz koncertach na świeżym powietrzu. Ich ulubionych gatunkiem muzycznym jest disco polo. Udział w kulturze wykorzystują do odpoczynku i przebywania z rodziną. Przeznaczają średnio 126,00 zł rocznie na kulturę.

Aspirujący mainstream ma różnorodne zainteresowania, często związane z zaspakajaniem potrzeb rodziny. W tej grupie uczestników kultury najbardziej popularne jest chodzenie do kina, zwiedzanie zabytków, udział w imprezach plenerowych oraz odwiedzanie zoo. Grupa jest zainteresowana uniwersalnymi atrakcjami i interaktywnym, multimedialnym zwiedzaniem. Przeznacza średnio 357, 00 zł rocznie na kulturę.

Wycofani mają niską motywację do udziału w kulturze i rzadko wychodzą. Zazwyczaj wolą zostać w domu i oglądać telewizję. Jeśli wybierają inną aktywność, niż oglądanie TV to zazwyczaj są to festyny, zoo, kino lub koncert. Przeznaczają średnio 141,00 zł rocznie na kulturę.

Przymusowi domatorzy deklarują wiele potrzeb związanych z kulturą, jednak nie są one zaspakajane. Przeznaczona dla nich oferta jest zbyt uboga. Najczęściej posiłkują się programami kulturalnymi dostępnymi w TV, czytają książki i prasę. Są bardzo otwarci na nowe doświadczenia, w tym na udział w kulturze niszowej. Na kulturę przeznaczają średnio 137, 00 zł rocznie.

Zdobywcy wiedzy najchętniej odwiedzają miejsca historyczne, skanseny i muzea. Lubią nowoczesne, interaktywne zwiedzanie. Traktują kulturę użytecznie i wydają na nią średnio 397, 00 zł rocznie.

Młodzi uciekinierzy oczekują, że wydarzenia kulturalne pozwolą im oderwać się od codzienności. Potrzebują zanurzyć się we własnym świecie. Często angażują się w kulturę domową – czytają i korzystają z Internetu. Na udział w wydarzeniach kulturalnych decydują się wyłącznie wtedy, kiedy aktywność jest dopasowana do ich zainteresowań. 335, 00 zł – tyle średnio rocznie przeznaczają na kulturę.

Konsumenci kultury instytucjonalnej chodzą do opery, filharmonii, teatru, galerii sztuki, do kina, na koncerty i do muzeów. Szukają przekazu – kulturalny człowiek musi tu być. Często są indywidualistami i lubią uczestniczyć w czymś wyjątkowym. Na kulturę przeznaczają średnio 576,00 zł rocznie.

Poprawni konformiści decyzja się na aktywności, które wybiera większość w ich otoczeniu. Korzystają z kultury głownie w celu zapełnienia wolnego czasu, a przy okazji chętnie zrobią zakupy. Oglądają TV, w tym programy kulturalne. Koncentrują się poprawności i tym jak są odbierani przez najbliższe otoczenie. Na kulturę przeznaczają średnio 170,00 zł rocznie.

Sensualni poszukują przeżyć i wewnętrznego wzbogacenia. Korzystają z dostępności kultury w domu. Czytają, oglądają sztuki teatralne, słuchają muzyki. Często są twórcami – przede wszystkim piszą. Wychodzą do kina, na koncerty i do bibliotek. To dojrzali uczestnicy kultury, którzy średnio przeznaczają na nią 325,00 zł rocznie.

Z badań wynika, że postrzeganie kultury w Polsce jest tradycyjne i związane z dobrym wychowaniem, poprawnymi relacjami społecznymi oraz tańcem, fotografią czy muzyką rozrywkową. Człowiek kulturalny to człowiek dobrze wychowany, używający poprawnego słownictwa, życzliwy i uprzejmy. Co ciekawe wiedza czy uczestnictwo w praktykach kulturalnych nie stanowią istotnego elementu w postrzeganiu człowieka, jako człowieka kulturalnego.

Tytuł: Badanie segmentacyjne uczestników kultury
Autor:
Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina/Smartscope
Rok wydania raportu: 2017

Źródło: http://www.nck.pl/badania/raporty/raport-badanie-segmentacyjne-uczestnikow-kultury (2018.01.28)

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

Poprzedni artykułRaport: Sytuacja artystów w Polsce
Następny artykułSzkoła Artystyczna – nowy kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej