W Polsce, w wyższych szkołach artystycznych: muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych, do 2014 roku brakowało systematycznego monitoringu sytuacji zawodowej ich absolwentów. W związku z tym powstał projekt Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych.

Celem projektu było przygotowanie, realizacja i opracowanie badań sytuacji absolwentów uczelni artystycznych w Polsce, na podstawie porozumienia uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W badaniu wzięło udział 15 z 19 polskich, publicznych uczelni artystycznych.

Ponad 88% badanych absolwentów odpowiedziało na pytanie o wysokość zarobków. Największy odsetek absolwentów kierunków artystycznych zarabia w przedziałach między 2 tys. zł a 4 tys. zł brutto, czyli poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (podawane przez GUS w 2016 r. wynosiło ok. 4048 zł brutto). Najwyższa niepewność pracy dotyczy absolwentów kierunków muzycznych. 79% badanych absolwentów kierunków muzycznych z 2016 roku zarabia poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pracując dużo i łącząc różne formy zatrudnienia.

Zwrócono też uwagę na potrzebę feminizacji uczelni artystycznych, odmłodzenia kadry naukowej i dbania o rozwój kadry w zakresie formy i treści przekazywanej wiedzy oraz na potrzebę umiędzynarodowienia.

Źródła:
Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych
Nowości Badawcze NCK 3/2018

SUBSKRYBUJ

OBSERWUJ

 

Poprzedni artykułNowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w zawodzie Muzyk
Następny artykułNabór do European Union Youth Orchestra 2019 trwa