WIEDZA

Raport Stowarzyszenia Kreatywna Polska i partnera merytorycznego - Deloitte „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury” (Warszawa, 2017) stanowi kompendium wiedzy o piractwie internetowym na wybranych rynkach w Polsce od strony popytu, zasięgu i wyrządzanych...
„Z dniem 19 lipca 2018 r. zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w...
W najnowszym odcinku Instrumentów z duszą przedstawiono cymbały rzeszowskie obecne w polskiej kulturze tradycyjnej do dziś na terenach Warmii, Mazur oraz Pomorza Zachodniego. W cyklu Instrumenty z duszą prezentowane są polskie instrumenty ludowe. Do tej pory pokazano dziesięć odcinków: Dudy podhalańskie, Piszczałki, fujary i dwojnice, Kozioł biały i kozioł czarny,...
W ramach rządowego projektu realizowanego przez między innymi Ministerstwo Kultury Brazylii udostępniono online ponad 1200 brazylijskich utworów muzycznych. Z utworów korzystać mogą instytucje zajmujące się edukacją muzyczną, środowiska muzyczne i odbiorcy z całego świata. Utwory zostały opublikowane w ramach rządowego programu promocji brazylijskiej muzyki. Rządowy projekt realizowany jest przez Fundação...
Raport Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach zwraca uwagę na poruszane tematy nierówności na rynku pracy, koncentrując się na pozycji kobiet w sztuce, instytucjach kultury oraz mediach. Celem raportu było porównanie sposobów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej we Francji, w Niemczech, Holandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Podstawą...
Artist Residencies to portal uruchomiony w 2016 roku i prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Ma być bazą danych programów rezydencyjnych przeznaczonych dla artystów z kraju i z zagranicy, którzy poszukują pobytów twórczych w Polsce. Zamysłem jest zebranie w jednym miejscu przydatnych informacji, inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi, a...
Międzypokoleniowy przekaz tradycji zajmuje pierwsze miejsce na liście priorytetów twórców i wykonawców zajmujących się kulturą ludową, która stanowiła jeden z pięciu głównych obszarów tematycznych Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem spotkań w ramach Konferencji była między innymi próba zdefiniowania pojęcia artysty ludowego w taki sposób, aby stało się ono aktualne i możliwe...
Sztuka i nauka zajmują wspólne obszary. Tak uważała dr Alice Brandfonbrener (1931-2014), która była jednym z ekspertów medycyny sztuk performatywnych i zauważała potrzebę wprowadzenia profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki dolegliwości bólowych występujących u muzyków. W przeprowadzonych w Ameryce i Europie badaniach wykazano, że 79% muzyków doświadcza dolegliwości bólowych powstających w związku...
Nieścisłości, które pojawiły się w mediach w związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego statusu artysty skłoniły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania oświadczenia. Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa pracy dostosowane do rytmu i czasu pracy, okresów przestoju, nieregularności przychodów, obciążeń zdrowotnych oraz nieuniknionej...
Sytuacja artystów w Polsce to raport, który przedstawia wstępne wyniki badania dotyczącego kilku subiektywnie przez artystów ocenianych, wybranych aspektów – sytuacja materialna, miejsce sztuki w dzisiejszym świecie, tożsamość zbiorowa i stosunek do przeszłości. Badano sześć grup twórców i artystów – literatów, dziennikarzy i filologów, artystów plastyków, kompozytorów, artystów muzyków i...