WIEDZA

Orkiestra symfoniczna to wielki organizm - współtworzą go poszczególni muzycy i ich instrumenty. Świat orkiestry i muzyki symfonicznej otwiera się dla zainteresowanych dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej ORKIESTROWNIK. Przebieg utworu muzycznego w formie filmu z koncertu, przewijająca się partytura,  graficzny zapis utworu, a także partie i wizytówki poszczególnych instrumentów dostępne w...
27 listopada 2017 roku w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, w Szczecinie, w Filharmonii im. M. Karłowicza poruszano zagadnienia związane z obszarem Organizacje niezależne i domy kultury – zadania i rozwiązania dedykowane, w tym wątek miejsca dla amatora w systemie, prawie, instytucjach oraz finansowaniu. Zastanawiano się dlaczego zapomina się o ruchu...
Instytut Muzyki i Tańca od 1 października 2010 roku funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym zadaniem Instytutu jest rozwój kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. IMiT działa między innymi w blogosferze. W ramach IMiT prowadzone są blogi o muzyce tradycyjnej: blog.tradycjemuzyczne.akademiakolberga.pl oraz...
29 listopada 2017 w Bydgoszczy, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury poruszono tematykę: Artysta profesjonalny na rynku pracy – definicje, narzędzia, uprawnienia. Debata specjalistów została oparta o problematykę statusu artysty profesjonalnego. Dyskutowano o różnych kryteriach kwalifikacyjnych – artystycznych, wynikających z rodzaju wykształcenia czy dochodowych. Poruszano również temat procedury nadawania statusu artysty. Istotnym...
Artyści i twórcy to niejednorodna grupa osób, wśród których znajdują się pracownicy instytucji kultury, osoby samozatrudnione, osoby uzyskujące przychody na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby funkcjonujące poza rynkiem pracy. Zakłada się, że niewielka liczba artystów, twórców i wykonawców prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Aktualne zapisy Polskiej Klasyfikacji Działalności i Polskiej Klasyfikacji...
W różnych krajach, między innymi w Kanadzie i na Litwie, gdzie istnieją bardzo dokładne i szczegółowe uregulowania prawne, możemy spotkać się z uporządkowaniem i unormowaniem statusu artysty. A jak jest w Polsce? W Polsce regulacje prawne nie wskazują na to, kto może status artysty mieć. Rynek pracy artystów jest bardzo...
W roku 2012 powstało Zrzeszenie Filharmonii Polskich. W ramach działalności Zrzeszenia stworzony został projekt Modele orkiestr polskich, a zadaniem było i jest zbieranie oraz opracowywanie danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i finansowania polskich orkiestr. Pozyskano dane w obszarach aktywności artystycznej, majątku, zasad finansowania, zatrudnienia, wynagradzania za lata 2011-2015. Dane obejmują...
Definicja artysty i jego status prawny to temat dyskusji, która odbyła się w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Kultury - 14 września 2017 w Krakowie. Dyskusja pojawiła się w ramach odsłony dotyczącej Sztuk Wizualnych. Jednak jej obszar w części dotyczył także sytuacji artystów muzyków. Podczas rozmowy skupiono się przede wszystkim na próbie...
Podstawowym założeniem edukacji jest to, że każdy człowiek jest zdolny do uczenia się. W tym do uczenia się muzyki, choć trzeba pamiętać, że podobnie, jak w przypadku wszystkich zdolności umysłowych i fizycznych, zdolność do uczenia się muzyki jest w społeczeństwie zróżnicowana. W związku z tym, że każdy jest zdolny do...
Ogólnopolska Konferencja Kultury, której Organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została zaplanowana z myślą o kompleksowym zapoznaniu się z potrzebami polskich środowisk artystycznych. Celem Konferencji jest nie tylko diagnoza stanu kultury w Polsce, ale również zastanowienie się nad zmianami legislacyjnymi i ewentualne wprowadzenie takich modyfikacji, które miałyby objąć przede...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor muzyki filmowej, do gier, reklam, TV, songwriter, Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku