WIEDZA

„Z dniem 19 lipca 2018 r. zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w...
W najnowszym odcinku Instrumentów z duszą przedstawiono cymbały rzeszowskie obecne w polskiej kulturze tradycyjnej do dziś na terenach Warmii, Mazur oraz Pomorza Zachodniego. W cyklu Instrumenty z duszą prezentowane są polskie instrumenty ludowe. Do tej pory pokazano dziesięć odcinków: Dudy podhalańskie, Piszczałki, fujary i dwojnice, Kozioł biały i kozioł czarny,...
W ramach rządowego projektu realizowanego przez między innymi Ministerstwo Kultury Brazylii udostępniono online ponad 1200 brazylijskich utworów muzycznych. Z utworów korzystać mogą instytucje zajmujące się edukacją muzyczną, środowiska muzyczne i odbiorcy z całego świata. Utwory zostały opublikowane w ramach rządowego programu promocji brazylijskiej muzyki. Rządowy projekt realizowany jest przez Fundação...
Raport Polityka równouprawnienia płci w sztuce, kulturze i mediach zwraca uwagę na poruszane tematy nierówności na rynku pracy, koncentrując się na pozycji kobiet w sztuce, instytucjach kultury oraz mediach. Celem raportu było porównanie sposobów prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej we Francji, w Niemczech, Holandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Podstawą...
Artist Residencies to portal uruchomiony w 2016 roku i prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Ma być bazą danych programów rezydencyjnych przeznaczonych dla artystów z kraju i z zagranicy, którzy poszukują pobytów twórczych w Polsce. Zamysłem jest zebranie w jednym miejscu przydatnych informacji, inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi, a...
Międzypokoleniowy przekaz tradycji zajmuje pierwsze miejsce na liście priorytetów twórców i wykonawców zajmujących się kulturą ludową, która stanowiła jeden z pięciu głównych obszarów tematycznych Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem spotkań w ramach Konferencji była między innymi próba zdefiniowania pojęcia artysty ludowego w taki sposób, aby stało się ono aktualne i możliwe...
Sztuka i nauka zajmują wspólne obszary. Tak uważała dr Alice Brandfonbrener (1931-2014), która była jednym z ekspertów medycyny sztuk performatywnych i zauważała potrzebę wprowadzenia profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki dolegliwości bólowych występujących u muzyków. W przeprowadzonych w Ameryce i Europie badaniach wykazano, że 79% muzyków doświadcza dolegliwości bólowych powstających w związku...
Nieścisłości, które pojawiły się w mediach w związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego statusu artysty skłoniły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania oświadczenia. Uregulowania prawne i organizacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa pracy dostosowane do rytmu i czasu pracy, okresów przestoju, nieregularności przychodów, obciążeń zdrowotnych oraz nieuniknionej...
Sytuacja artystów w Polsce to raport, który przedstawia wstępne wyniki badania dotyczącego kilku subiektywnie przez artystów ocenianych, wybranych aspektów – sytuacja materialna, miejsce sztuki w dzisiejszym świecie, tożsamość zbiorowa i stosunek do przeszłości. Badano sześć grup twórców i artystów – literatów, dziennikarzy i filologów, artystów plastyków, kompozytorów, artystów muzyków i...
Dzięki technologii, diagnostyce medycznej oraz badaniom naukowym wykorzystującym techniki neuroobrazowania mózgu coraz bardziej dostępne i "udowodnione" stają się informacje o korzystnym wpływie muzyki na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Dlaczego zatem, skoro w coraz bardziej powszechnym przekonaniu edukacja muzyczna przynosi znaczne korzyści rozwojowe, nauka muzyki klasycznej nie jest popularna wśród...
Aleksandra Łuszcz
Kompozytor muzyki filmowej, do gier, reklam, TV, songwriter, Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku